Borup Vandværk Amba                

      Stenhøjparken 41 4140 Borup Telefon: 57 52 13 00  Mobil: 50 55 02 09

      Mail: info@borupvand.dk

Startside

Nyheder

Priser

Fakta

Dokumenter

Vandkvalitet

Ejerskifte

Min side

Vand-samarbejde

Betalings-termine

Bestyrelse

 

Ved ledningsbrud og unormal opstigning af vand på veje og fortove: kontakt     57 52 13 00,    50 55 02 09,    21 68 00 50

   

  Ansøgning om eftergivelse af afgift ved ledningsbrud.PDF

Ved vandspild på grund af ledningsbrud kan man ansøge om at få refunderet statsafgift og afgift til vandværket. Man skal betale sit "normalforbrug" + 300 m3 (selvrisiko)

Vedtægter.pdf

I vedtægterne kan man læse de tørre(!) facts om Borup Vandværk, hvad vi er til for og hvordan man får indflydelse.

 Regulativ.pdf

I  regulativet beskrives retten til forsyning af vand. (godkendt af kommunen)

Det fremgår af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for de erhvervsdrivendes, herunder de erhvervsdrivendes aftageres  / klienters /kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

De erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Vandværkets målere bliver løbende kontrolleret for nøjagtighed.

Kalibrering 1.pdf     Kalibrering 2.pdf  Kalibrering 3.pdf Kalibrering 4.pdf  Kalibrering 5. pdf

2017

Bestyrelsens beretning 2018

Referat fra generalforsamlingen 25/4   2018

Årsrapport 2017

2016

Bestyrelsens beretning

Referat  fra generalforsamlingen

Årsrapport 2016

2015

Referat fra generalforsamlingen

Årsrapport  2015