Startside

Nyheder

Priser

Fakta

Dokumenter

Vandkvalitet

Ejerskifte

Min side

Vand-samarbejde

Betalings-termine

Bestyrelse

 

 

 

Borup Vandværk Amba                

      Stenhøjparken 41 4140 Borup Telefon: 57 52 13 00  Mobil: 50 55 02 09

      Mail: info@borupvand.dk

 


 

 

 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag d. 19. august 2019 kl. 19.30

i Borup Sognegård  Hovedgaden 72, 4140 Borup

 

 Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Behandling af bestyrelsens forslag

til sammenlægning med Slimminge Vandværk.

På vandværkets ordinære generalforsamling d. 25. april 2019 blev forslaget om sammenlægning enstemmigt vedtaget.

Da ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede var til stede, kan forslaget på den ekstraordinære generalforsamling vedtages ved simpelt flertal uanset antallet af fremmødte. jfr. Vedtægterne pkt. 14.1, jfr. pkt. 9.6, 2. punktum.

Det samlede forslag til sammenlægningsaftale kan ses på vandværkets hjemmeside: www.borupvand.dk

3: Eventuelt

M.v.h. Bestyrelsen

 

Samarbejdesaftale.PDF