Borup Vandværk Amba                

      Stenhøjparken 41 4140 Borup Telefon: 57 52 13 00  Mobil: 50 55 02 09

      Mail: info@borupvand.dk

Startside

Nyheder

Priser

Fakta

Dokumenter

Vandkvalitet

Ejerskifte

Varsling/info

Vand-samarbejde

Betalings-termine

Bestyrelse

Vedtægter 

Ved ledningsbrud og unormal opstigning af vand på veje og fortove: kontakt     57 52 13 00,    40 14 75 55,    21 68 00 50

    Vedtægter.PDF