Borup Vandværk Amba                

      Stenhøjparken 41 4140 Borup Telefon: 57 52 13 00  Mobil: 50 55 02 09

      Mail: info@borupvand.dk

Startside

Nyheder

Priser

Fakta

Dokumenter

Vandkvalitet

Ejerskifte

Min side

Vand-samarbejde

Betalings-termine

Bestyrelse

 

Ved ledningsbrud og unormal opstigning af vand på veje og fortove: kontakt     57 52 13 00,   50 55 02 09,    21 68 00 50

  


En dråbe sprøjtegift er nok til at forurene 60.000 liter rent drikkevand.

Det svarer til dit vandforbrug i mere end ét år!

Er du klar over, at der hvert år bruges op mod 30 tons gift mod ukrudt og skadedyr?
Med kampagnen ”Drop sprøjtegift i haven – én dråbe er nok” sætter vi fokus på at få haveejere i et stort vandindvindingsområde på Sjælland til at droppe sprøjtegiften i haven.

Sprøjtegifte, der blot skulle tage livet af ukrudt, skylles nemlig ned gennem jorden via sprækker og revner, hvor de med tiden risikerer de at ende i det grundvand, vi alle drikker.
 
Hvorfor skal du droppe sprøjtegiften i din have?
Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks ca. én million private haver. Giften rammer hele økosystemet i haven. Sprøjtegifte er beregnet til at udrydde specifikt ukrudt eller skadedyr, men giften kan også skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven. virker ikke altid specifik

Når du bruger sprøjtegift i din have, er der en risiko for at det ender i vores alle sammens grundvand.

For mange haveejere virker det nemmere at bruge sprøjtegift for at undgå ukrudt, men der er faktisk mange nemmere alternativer, som er langt bedre for naturen.
 


 

Kampagnen
Skovbo Vandsamarbejde I/S er et samarbejde mellem de lokale vandværker i det tidligere Skovbo Kommune og HOFOR A/S, som fra kildepladser henter drikkevand til København og omegn. Samarbejdet er etableret med ét klart formål; at passe på de fælles drikkevand.

Vandværkerne i Skovbo Vandsamarbejde indvinder tilsammen cirka 8 mio. m3 om året. Medlemmerne er:
Bjæverskov Vandværk
Borup Vandværk
Ejby Vandværk
Viby Dals Vandværk
Gummersmarke-Kulerup Vandværk
HOFOR A/S
Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk
Slimminge Vandværk
Vollerslev-Gørslev Vandværk

Skovbo Vandsamarbejde

I 2004 stiftedes Skovbo Vandsamarbejde som er et interessentskab bestående
af de 8 almene vandværker i gl. Skovbo Kommune, samt Københavns
Vandforsyning, der driver et indvindingsanlæg i Regnemark. Formålet med
selskabet er fælles varetagelse, overvågning og beskyttelse af de
vandressourcer, som interessenternes anlæg i dag indvinder vand fra og i
fremtiden forventes at udnytte til indvinding.

I øjeblikket er selskabets hovedopgave at lokalisere og sløjfe ubenyttede gamle brønde/boringer på ældre ejendomme, for at sikre at nedsivning af forurening til grundvandet ikke kan finde sted.
Sløjfningerne foretages uden omkostninger for ejerne.

Køge Vandråd

I forbindelse med kommunesammenlægningen med Køge Kommune, er der stiftet
Køge Vandråd, bestående af samtlige 16 vandværker i den nye Køge Kommune.
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde
mellem alle vandværkerne i Køge Kommune, herunder at optræde som forhandler
i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles
opgaver indenfor vandforsyning.